Izrađujemo projektna rešenja za bezbednosne i komunikacione sisteme na osnovu izvršene procene rizika i idejnog plana utvrđenih obilaskom objekta našeg stručnog tima.

Projekat sadrži precizan predmer radova, sa definisanim bezbednosnim i komunikacionim zonama,  i projektantsku cenu predviđenih radova.

projektovanje8