Procena rizika

Izlaskom na teren našeg stručnog tima, vrši se procena rizika na objektu koji treba da se štiti. Na osnovu izvršene procene rizika, i u skladu sa željama investitora, planiramo optimalni nivo tehničke zaštite. Vršimo procenu rizika kako za objekte “visokog rizika” kao što su banke, škole, muzeji, bolnice, industrijski kompleksi i postrojenja, trgovinski centri i luksuzni stambeni objekti, tako i za objekte “niskog rizika” poput stanova i lokala.

Procena rizika obuhvata identifikaciju potencijalnih opasnosti i kritičnih tačaka, analizu i ocenu rizika. Procenom rizika, takođe, utvrđuju se i građevinski zahtevi od značaja za pravilan i pouzdan rad sistema (nivelisanje terena, bezbednosni razmaci, uređenje okoline i sl.), kao i zahtevi koje moraju ispunjavati sistemi koji nisu sistemi tehničke zaštite, a utiču na bezbednost objekta i pouzdan rad bezbednosnog sistema (sistem napajanja električnom energijom, rasveta i sl.).

Naposletku, nudimo idejno rešenje potrebnog sistema sa predviđenim troškovima za ugradnju.

procena rizika