Kontrola pristupa

Sistemi kontrole pristupa, osim što vrše selekciju osoba koje smeju da pristupe, igraju ulogu i evidencije radnog vremena. Organizacije svih veličina koriste sisteme kontrole pristupa za beleženje kada zaposleni počinju i prestaju sa radom. Takođe, uobičajeno je i da se prate i evidentiraju pauze za ručak i druga odsustva sa radnog mesta kao što su praznici, bolovanja i godišnji odmori. Sistem kontrole pristupa pruža mnoge pogodnosti firmama i omogućava poslodavcima da imaju potpunu kontrolu radnog vremena zaposlenih.

Savremeni sistemi za evidenciju radnog vremena su jednostavni za upotrebu, nenametljivi, pouzdani i imaju različite mogućnosti za izbor najoptimalnijeg načina upotrebe.

kontrola pristupa vrste

Od čega se sastoji sistem kontrole pristupa i koje vrste postoje?

Sistemi kontrole pristupa i evidencije radnog vremena sastoje se od elemenata kao što su terminali, komunikacijski moduli (čitači) i kartice ili tagovi. Softveri sa bazama podataka dolaze u više paketa, a cena softverskih paketa varira u zavisnosti od količine ljudi koji se evidentiraju i mogućnosti funkcija koje softver za evidenciju poseduje.

Sistemi kontrole pristupa, u zavisnosti od vrste čitača, dele se u tri osnovne kategorije: sistemi sa šifratorskim čitačima, sistemi sa kartičnim čitačima, biometrijski sistemi (očitavanje otiska prsta i sl.). Čitači mogu biti za unutrašnju i spoljašnju montažu (otporni na kišu i temperaturne razlike). Jedan čitač može da poseduje i dve ili sve tri tehnologije očitavanja, a jedan sistem može da sadrži kombinaciju ove tri kategorije čitača.

Projektujemo i ugrađujemo pouzdane sisteme kontrole pristupa i evidencije radnog vremena vodećih svetskih proizvođača, u svim kombinacijama navedenih karakteristika, kako bismo odgovorili na različite potrebe korisnika. U slučaju da niste sigurni kakav sistem Vam je potreban, naš tim zna.