Računarske mreže

Računarske mreže (LAN) sastavni su deo svakog poslovnog objekta i rezidencije današnjice kako bismo imali lokalnu konekciju među računarima kao i pristup internetu. Projektujemo i ugrađujemo od najprostijih, koje se sastoje od samo jednog rutera, do najkopleksnijih mreža, sa više svičeva i rutera, server mašina itd., a sve prema Vašim potrebama i zahtevima.

internet mreže lan

Telefonske mreže

IP tehnologija je i u oblasti lokalnih telefonskih mreža danas sve češće zastupljena, mada se neretko koriste i klasične telefonske mreže sa klasičnom telefonskom centralom. IP telefonija koristi računarske mreže za komunikaciju lokalnih IP telefonskih aparata, za razliku od klasičnih telefonskih mreža.

mreže telefonske

Projektujemo i ugrađujemo pouzdane računarske i telefonske mreže svih nivoa kompleksnosti, koje odgovaraju Vašim potrebama. U slučaju da niste sigurni kakva mreža Vam je potrebna, naš tim zna.