Interfon

Interfonski sistem je dvosmerni komunikacioni sistem koji se sastoji od uređaja koji šalju i primaju audio i/ili video signale. Obezbeđuju korisnicima bezbedan i efikasan način određivanja ko je na ulazu bez potrebe dolaženja do vrata da bi ih otvorili.

Svaki interfonski sistem se sastoji od spoljnog pozivnog panela (postavlja se ispred ulaznih vrata, kapije ili prilaza), od unutrašnjih prijemnih panela (postavljaju se na mikrolokacije zgodne za brzo odazivanje) i od elektronske brave koja se ugrađuje u ulazna vrata koja otvaramo. Takođe, mogu da igraju ulogu otvaranja motornih kapija.

Interfonski sistemi mogu da sadrže i integrisan sistem kontrole pristupa za ulazak pomoću šifre, magnetne kartice ili taga.

Koje vrste interfonskih sistema postoje?

Audio interfon

Audio interfon obezbeđuje dvosmernu audio komunikaciju, tj. prenosi razgovor između kućevlasnika i posetioca.
Pozivni panel sadrži tastere za zvono, zvučnik i mikrofon za razgovor sa prijemnim panelom. Prijemni panel sadrži tastere za otvaranje elektronske brave na ulazu i govorni aparat (slušalica) u ulozi zvučnika i mikrofona za razgovor sa pozivnim panelom. Jedan sistem može da se sastoji od više prijemnih panela raspoređenih po spratovima, stanovima ili bilo kojim mikro lokacijama zgodnim za brzo odazivanje na zvonce pozivnog panela.
Audio interfoni, zbog svoje vrlo pristupačne cene, najrasprostranjenija su grupa interfonskih sistema.

Video interfon

Video interfon, osim zvuka, prenosi i sliku posetioca na ekran unutrašnjeg prijemnog panela. Za razliku od standardnog video nadzora, omogućava dvosmernu komunikaciju između kućevlasnika i posetioca.
Pozivni panel, osim tastera za zvono, zvučnika i mikrofona, sadrži i kameru, a prijemni panel, osim tastera za otvaranje vrata i slušalice, sadrži i ekran na kome se jasno vidi ko je na ulazu. Jedan sistem može da sadrži više pozivnih i prijemnih panela.
Video interfoni su nekada bili rezervisani za vile i luksuzne poslovne i stambene komplekse, ali danas, kako je tehnologija napredovala i cena pala, postali su mnogo pristupačniji i nalaze se na vratima mnogih stambenih i poslovnih objekata.

Projektujemo i ugrađujemo pouzdane interfonske sisteme vodećih svetskih proizvođača, u varijantama navedenih karakteristika, kako bismo odgovorili na različite potrebe korisnika. U slučaju da niste sigurni kakav sistem Vam je potreban, naš tim zna.