Svaki ugrađen sistem zahteva stručno održavanje, kako bi se osigurao pouzdan rad sistema i time održao visok nivo funkcionalnosti, kao i zaštite objekta i lica koji se štite (kada su u pitanju bezbednosni sistemi). Po završetku ugradnje, naš tim vrši obuku o pravilnom korišćenju sistema. Uz pravilno korišćenje sistema održavanje se svodi na minimum, a učestalost i obim održavanja zavise i od vrste i kompleksnosti sistema.

U okviru naše usluge održavanja izdvojili bismo dve vrste održavanja: preventivno ili redovno i korektivno ili vanredno održavanje.

Preventivno održavanje podrazumeva ispitivanje ispravnosti uređaja i opreme sistema tehničke zaštite i obuhvata pregled, čišćenje i testiranje uređaja, opreme i njihovih veza od strane za to ovlašćenih lica. Preporučeno je da se vrši redovno i/ili periodično, a prema našem zakonodavcu najmanje jednom godišnje.

Sa druge strane, pružamo i uslugu vanrednog održavanja koje obuhvata izlazak na teren radi utvrđivanja vrste i uzroka kvara na sistemima tehničke zaštite koji je korisnik dužan da prijavi odmah po uočavanju, a najkasnije u roku od 48h. Nakon što naš tim servisera otkrije kvar i njegov uzrok, u najkraćem mogućem roku će ga otkloniti ili izvršiti zamenu sredstava i uređaja o čemu će izdati primerak dokumenta o izvršenim radovima (obavezan po zakonu).

Napomena: Ugovor o održavanju fleksibilno se prilagođava vašim individualnim zahtevima.

Stalna prisutnost na tržištu u ovoj delatnosti, kao i stabilna komunikacija između nas i naših postojećih korisnika, učinili su naše ime prepoznatljivim i pozicionirali nas visoko u oblasti održavanja bezbednosnih i komunikacionih sistema.

360_F_420263674_JUM0uhBYrNjiYELw4xSaHW0xyUAieOZo