Alarm

Kada se kaže alarm ili alarmni sistem, uglavnom se misli na protivprovalne alarmne sisteme koji su dizajnirani za detekciju neautorizovanog ulaska u štićeni objekat ili prostor. Njima se sve vrste stambenih i poslovnih objekata i prostora štite od provale i krađe.

Putem različitih vrsta senzora, sistem detektuje neovlašćeni ulazak i kretanje u štićenom objektu, nakon čega stupa u alarmno stanje oglašavanjem sirene i slanjem uzbune u monitoring centar (ako je sistem povezan sa monitoring centrom).

Sem protivprovalne zaštite, alarmni sistemi mogu služiti i kao sistemi za zaštitu od požara i poplava. Protivprovalni alarmni sistemi mogu biti i vezani zajedno sa sistemima video nadzora kako bi se automatski snimio željeni pokret ili događaj.

ruka ukucava šifru u šifrator

Koje vrste alarmnih sistema postoje?

Žični alarmni sistemi

Svi elementi su povezani kablovima, jeftiniji su i lakši za održavanje od bežičnih sistema. Međutim, posao ugrađivanja kod žičnih sistema je komplikovaniji i duže traje jer se ceo sistem mora adekvatno iskablirati po štićenom objektu. Upravo zbog toga, povezivanje sistema može da predstavlja nelagodu, kako za instalatera tako i za korisnika prostora ako posao rade nedovoljno stručni radnici (pogotovo za vlasnike kojima je stalo do izgleda). Naša kompanija daje akcenat na pedantnosti i efikasnosti kabliranja svih vrsta žičnih sistema kako bismo osigurali nesmetano funkcionisanje sistema, dug vek trajanja sistema i zadovoljne korisnike.

delovi žičnog alarmnog sistema

Bežični alarmni sistemi

Skuplji su i teži za održavanje od žičnih sistema jer svaki element sistema poseduje posebnu bateriju koja se u nekom trenutku mora menjati u zavisnosti od učestalosti pobuđivanja samog elementa sistema. Prednost bežičnih sistema jeste što ugradnja kraće traje i manje je invazivna po enterijer objekta jer nema razvlačenja kablova.

delovi bežičnog alarmnog sistema

Od čega se sastoji alarmni sistem?

CENTRALA

Glavni računar, tj. jezgro sistema koji sadrži i bateriju, kako bi ceo sistem sa svim svojim elementima nesmetano funkcionisao u slučaju nestanka struje u štićenom objektu. Centrala se smešta u zaštitnu kutiju koja se montira na neprometno mesto kom nije lako pristupiti, kako bi i sam sistem bio zaštićen od neautorizovanog pristupa centrali.

centrala alarmnog sistema

ŠIFRATOR

Tastatura sistema koja služi za naoružanje i razoružanje sistema unosom šifara. Veći objekti mogu da sadrže više šifratora raspoređenih po delovima štićenog objekta radi praktičnijeg rukovanja sistemom. Takođe, šifratori mogu da sadrže više šifara za više korisnika, različitih nivoa autorizacije. Postoje razne vrste šifratora za raznolike potrebe korisnika: samo sa LED dugmićima, sa LCD ekranima, ekranima na dodir, itd.

DETEKTORI

Igraju glavnu ulogu detekcije neautorizovanog ulaska ili neovlašćene prisutnosti u štićenom prostoru. Malih su dimenzija i nisu upadljivi na pogled, a svojim raznolikim tehnologijama, sem detekcije provalnika, mogu da detektuju lom stakla i neželjene vibracije, požar i poplavu. U zavisnosti od potreba nivoa bezbednosti prostora, jedan alarmni sistem može da sadrži sve vrste senzora.

Detektuju pomeranja i prisutnost u štićenom prostoru na osnovu infracrvenih zrakova i mikrotalasa. Mogu da budu za unutra i za spolja, a po tehnologiji; PIR detektori (infracrveni) koji su u stanju da razlikuju prisutnost objekta praćenjem ambijentalne temperature u prostoru, te detektuju promenu temperature koja je uzrokovana prisutnošću objekta, zatim mikrotalasni detektori koji emituju talase i detektuju reflektovane talase ili smanjenje intenziteta istih. Radi otklanjanja lažnih alarma, ovaj detektor obično dolazi sa integrisanim PIR detektorom i tad se naziva DUALNI detektor. Prostorni detektori mogu da sadrže i dodatne funkcije kao što su pet imune, antimasking i dr.

Štite vrata i prozore od neautorizovanog otvaranja, te na taj način štite prostor od ulaska provalnika. Sastoje se iz dva dela i koriste magnetno polje koje je u normalnom stanju aktivno kada su dva dela spojena. Kada se magnetno polje prekine, sistem stupa u alarmno stanje.

magnetni detektori alarmnog sistema

To su akustični detektori koji se montiraju blizu staklenih površina ili na same staklene površine. Oni osluškuju frekvencije na kojima se javlja lomljenje stakla, te na taj način pobuđuju alarmno stanje sistema.

akustični detektori alarmnog sistema

Montiraju se obično na sefove i primarno se koriste za detekciju vibracije. Tehnologija se oslanja na nestabilne mehaničke konfiguracije koje su deo električnog kola. Kada se dogodi vibracija, nestabilni deo prekida protok struje, što rezultira alarmom. Tehnologija ovih detektora može biti osetljiva na različite nivoe vibracija.

detektori za vibracije

Detektuju prisutnost provalnika emitovanjem infracrvenih snopova, gde ti snopovi mogu biti prekinuti. Sastoje se od prijemnika i predajnika, a služe za obezbeđivanje velikih dužina (perimetarska zaštita). Ova tehnologija se može koristiti u kompletima od 3 i više barijera kako bi se napravila što kompleksnija zaštita. Barijere mogu biti za unutrašnju i spoljašnju montažu.

Ovi detektori se obično karakterišu podešavanjem tzv. 24-časovnih zona (zone koje su neprekidno aktivne). Dimni detektori i toplotni detektori smanjuju rizik od požara, dok detektori ugljen monoksida smanjuju rizik od trovanja ugljen monoksidom (za garaže).

delovi alarmnog sistema za detektovanje dima u prostoriji

Postavljaju se na maloj visini od nivoa poda, u prostorijama gde postoji mogućnost da se poplava desi (podrumi, prostorije sa rezervoarima i kotlovima i sl.). Pri dodiru sa vodom, detektuju porast vode, nakon čega pobuđuju alarmno stanje.

detektori poplava alarmni sistem

SIRENE

Unutrašnje i spoljašnje, a oglašavaju se kada senzori detektuju alarmno stanje. Unutrašnja sirena ima ulogu da uplaši, psihički parališe i rastera provalnike, a spoljašnja da uzbuni okolinu i privuče pažnju na lokaciju provale. Sem jakog zvuka, sirene mogu da poseduju i strob svetlo, kao dodatni faktor skretanja pažnje okoline na štićeni objekat.

DALJINCI I PANIK TASTERI

Daljinci se koriste za naoružanje/razoružanje sistema radi praktičnijeg rukovanja (slično kao daljinac za alarm na kolima). Panik taster služi da se alarmna situacija pobudi u situaciji kada se osoba oseća ugroženom u štićenom prostoru. Panik taster može da bude integrisan u daljinac ili kao poseban uređaj koji se ugrađuje na adekvatnim mestima kada projekat to nalaže (ispod šaltera radnika u banci npr.)

Projektujemo i ugrađujemo pouzdane alarmne sisteme vodećih svetskih proizvođača. U slučaju da niste sigurni kakav sistem Vam je potreban, naš tim zna.